Drikkevandets hårdhed

Vandets hårdhed opgives i °dH (tyske grader hårdhed). Vandet fra Sorø Forsynings vandværk er middelhårdt, svarende til 18-20 °dH

GEUS

Interaktivt kort fra GEUS over drikkevandets hårdhed i hele Danmark