Okker i vandet

Når der bliver arbejdet med vandledningerne, kan det ske, at okkerbelægninger løsner sig fra vandrørenes inderside.

Dette okker kan give vandet et rødbrunt skær og kan give en lugt og smag af jern.

Det er ikke forbundet med nogen sundhedsfare at drikke vand, der indeholder okker, men det kan misfarve vasketøj. De bør derfor vente med at starte Deres tøjvask, til vandet i hanerne igen er helt gennemsigtigt. Skulle De være uheldig at få misfarvet tøjet, anbefaler Forbrugerstyrelsen følgende fremgangsmåde til behandling af tøjet:

50 gram citronsyre blandes i 5 liter vand så varmt som tøjet tillader.
Tøjet lægges i blød fra ½ time til et døgn efter behov.
Gnides og skylles 3-4 gange, evt. sidste gang i maskinen.
Vaskes derefter som normalt.

Tilstoppede haner

Løsrevne partikler kan tilstoppe den lille si, der sidder i tuden på vandhanen (der er ofte en tilsvarende si, hvor bruserens blandingsbatteri er tilsluttet). Hvis De får problemer med vandtrykket, bør De rense disse steder.

Luft i hanerne

I forbindelse med ledningsarbejde kan der komme luft i vandledningerne. Derfor kan vandhanerne ”sprutte” første gang der åbnes. Luften kan også give meget små bobler i vandet, der giver vandet et hvidt skær. Dette har heller ikke nogen sundhedsmæssig betydning.

Undskyld

Afslutningsvis skal vi beklage de gener, det måtte opstå. Hvis De mod forventning skulle blive påført urimeligt store gener, er De naturligvis velkommen til at kontakte Sorø Forsyning A/S, tlf. 57 87 08 30.